Vali Konağı 26

Vali Konağı 26, tarihsel süreçte ve kentsel ölçekte, geçmişi 100 yıla dayalı, mikro ölçekte ise günümüzde önemli bir ticari artere dönüşmüş olan Vali Konağı Caddesi’nde bulunuyor. 776 Ada, 47 Parsel için hazırlanmış olan bu projede, caddedeki çok yönlü kullanım göz önüne alınarak zemin kat tamamen ticari fonksiyona ayrıldı. Üst katlardaki çözümlemelerde ise hem konut hem de ticari fonksiyonların her ikisine de hizmet verebilecek mekanlar tasarlandı. Plan çözümlerinde Vali Konağı Caddesi’ne bakan ön cephe tamamen yaşam alanı (ana mekan) olarak projelendirilirken, orta bölüme hizmet birimleri, iç avluya bakan arka cepheye de odalar gelecek şekilde düzenlendi. Toplamda 12 m genişlik, 28,5 m yüksekliğe sahip 8 katlı yapının cephe tasarımı, Vali Konağı Caddesi’nin tarihsel kimliğini modern bir dille yansıtmayı amaçladı.